Године 2021. започела сам нову серија слика под називом Екстаза љубави која се ослања на рад раније серије слика Тактилност осећања. И даље су папир и бојена газа главни иницијатори ових слика. С тим што су се у Тактилности осећања папир и газа у слику сједињавали са уљем као тешком и масном текстуром говорећи о тежини коју земља има у нама.

Овде, у овој серији свака слика настаје из много лакших водених медијума што слици даје етеричнију атмосферу и поетику. Додири међу материјалима су тананији попут крила лептирова. Сада се газе и папири гомилају се на истом платну, наслањају и додирују. Слажу се једно на друго као што се слагало тло под нама миленијунима говорећи о сили љубави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *