Додир моста (1998–2001) је серијал слика где је највише пажње посвећено истраживању материјала и структуре. Слике ове апстрактно-експресионистичке серије настале су комбиновањем песка, траве, пиљевине, пигмената и боје наношене на платно ради приказа експлозије енергије у расцветавајућем праску, као и њене супротне стране – тачке потпуног спокојства. Цела серија изражава додир при премошћавању ове две крајности.